Midsommargården is equipped with elevators.  One to the first floor where most of the activities are, the other to the lower floor.  To access the elevator to the upper floor please inform the personnel at the  bookfair welcome station at the entrance. There are wheelchair accessible toilets.

Midsommargården är uttrustad med hiss.  En till första våningen där de flesta aktiviteter äger rum, den andra till den nedre våningen.  Får att få tillgång till hissen vanligen ta kontakt med bokmässapersonnelen som sitter vid välkommenbordet.  Det finns rollstol vänliga toaletter.