Den 10:e juni 2017 arrangeras återigen den Anarkistiska Bokmässan i Stockholm! Välkommen att delta i seminarier, paneldiskussioner, workshops och filmvisningar, öppet mellan 10.00-18.00. På bokmässan hittar du också mat, barnpassning, radikal politik från jordens alla hörn, samt - föga förvånande - böcker. I år hålls bokmässan vid Midsommargården, Telefonplan. 

Årets tema kommer handla om möjligheter att använda anarkism och dess praktiker för att skapa politiska alternativ. Hur kan anarkismen skapa lösningar på dagsaktuella frågor? Vad är det för alternativ som kan föras fram? 

Om du, din grupp eller organisation vill anordna en workshop, diskussion eller ett bokbord på bokmässan når du oss på anarchistbookfairstockholm(at)gmx(dot)com

Årets arrangörsgrupp är en ny grupp, alltså inte densamma som arrangerat mässan de senaste åren. 

I solidaritet, 

Anarkistiska Bokmässan