There will be a fairly broad selection of workshops covering many different areas of interest to the extra-parliamentary left. 

For times see the program!

 

 

Workshop med Arbetaren – Motstånd i gig-ekonomin


Hur organiseras/utövas och skildras motstånd i en värld där arbetet till större och större grad är organiserat för att just omöjliggöra motstånd mot försämrade arbetsvillkor? Formatet för workshopen är under planering.

Workshop with Arbetaren - Resistance in the gig economy


How is resistance manifested, organized and depicted in a world where work to a greater extent is organized in order to disable resistance against impaired workers rights? The format of the workshop is yet to be planned.

HBTQIA organisering och rosa svarta block

En föreläsning och debatt med Rosa/Svart Pride Malmö och Revolutionärt Pride Stockholm.

Går det att arbeta revolutionärt inom pridemiljön? Går det att gå i samma parad som Migrationsverket och borgare? Vad är alternativet? Många frågor vi vill diskutera och svara på i denna föreläsning/debatt.

Presentation av boken 'Anarkistisk bokföring- Redovisningsprinciper för en deltagarekonomi

Vilken ekonomisk information behövs för att effektiva beslut ska kunna fattas i en demokratisk ekonomi utan privat ägande av produktionsmedel och konkurrensutsatta marknader. Med utgångspunkt i den deltagarekonomiska modellen utforskar boken Anarkistisk Bokföring vilka utmaningar och potentiella lösningar som finns när en ekonomi baserad på gemensamt ägande av produktionsmedel, federationer av självförvaltande arbetar- och konsumentråd, och decentraliserad demokratisk planering, ska organisera och utforma sitt redovisningssystem.

 

Radical tunes with Mina Systrar, a Stockholm Anarchist Book Fair tradition!

 

 

 

 

Infomöte om protesterna mot G20.

 Den 6-8:e juli kommer G20-mötet i Hamburg gå av stapeln. 100 000
 demonstranter möter världsledare som Putin, Trump och Erdogan. Under det
 här infomötet kommer vi berätta om resan dit, utveckla vår kritik av
 kapitalismen i allmänhet och av G20-toppmötet i synnerhet och
 framförallt berätta om vad som kommer hända under den största protesten
 i östersjöområdet på mer än ett decennium!

 Läs mer på https://infoarna.org 

 

Uppstartsmöte för Sthlms anarkistiska
nätverk, (SAN)

Vi alltihop skulle vilja se en mer koordinerad anarkistiska rörelse överallt, särskilt hemma där vi bor.  Målet med nätverket är att skapa en forum och struktyr där vi kan diskutera vad vi behöver som en förenad rörelse.  Vilka institutioner och projekt behöver vi för att utföra våra anarkistiska projekt.  Tidigare under bokmässan kommer det finnas et drop-in pass då en kan ställa frågor om näterket och komma med övriga förslag, Senare under dagen kommer det bli ett möte för att 'kickstarta' nätverket.  Med frågor gärna This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.oss.

Snutkoll: Introduktion till polisrätten

 Den här presentationen innehåller grundläggande information om polisen och de lagar som reglerar deras arbete, samt en kortare diskussion om hur man kan arbeta för att hålla polisen ansvarig för eventuella maktmissbruk.

 

http://cdn.planka.nu/wp-content/uploads/2006/04/planka-logga-text.png

Planka!

Book presentation: The Traffic Power Structure

Planka.nu is fighting for fare-free public transport since 2001, and in the book The Traffic Power Structre they go deeper into how mass-motorism is powered by liberal ideals of automobility - that we are free when we travel a lot. There will be Motor Mania, road rage and some thoughts on how we can take another path forward.

Book available at the fair in English and Swedish. After the fair, around 18, you can join the rehearsal ahead of the mass fare evasion on June 12th.
 

Bokpresentation: Trafikmaktordningen (presentation på engelska)
Planka.nu har kämpat för fri kollektivtrafik sedan 2001, och i boken Trafikmaktordningen så går vi djupare in på hur massbilismen får bränsle från den liberala idén om automobilitet - att vi är fria om vi reser så mycket som möjligt. Det blir Motor Mania, vägvrede och tankar på vilket spår vi kan ta framåt.

Boken finns på mässan på svenska och engelska. Efter bokmässan, ungefär kl 18, så kommer vi ha en generalrepetition inför massplankningen den 12 juni. Häng gärna med!

Propagandafotboll

 Författaren Ekim Caglar berättar om hur fotbollen har använts för både repression och som motstånd utifrån sin bok Propagandafotboll.

 

 Tidningen Brand: What is social strike? (in English)

⚑⚑⚑ What's social strike?! ⚑⚑⚑ What happens when the workplace struggle expands outside of the working place? When the tenants starts to fight outside the tenants association? Are we witnessing a divorce between the unions and the political parties, and instead a strengthen alliance between unions and different social movements? How can we talk about strike as a tool when the strike days in Europe are rapidly decreasing? In this talk Alessio Lunghi from Plan C, London and Sarah Kim from Allt åt alla, Stockholm will, in a conversation with Tidningen Brand, present their thoughts around socialisation and the act of expanding struggles - and what role the plattform Transnational social strike can play in all this.

 Vad händer när arbetsplatskampen sprider sig utanför arbetsplatsen, när hyresgäster börjar kämpa utanför hyresgästföreningen. Kan vi se en skilsmässa mellan fackföreningar och partier, och istället en stärkt allians mellan fack och sociala rörelser? Är det ens relevant att tala om strejker när strejkdagarna i Europa kraftigt minskar? Plan C från Storbritannien och Brand presenterar sina tankar kring socialisering och spridning av kamper - samt vilken roll nätverket Transnational Social Strike Plattform kan fylla.

 

 Antifascism and the far right in Finland

Activists from Finland will talk of the overall situation concerning  the Finnish far right.  There will be a  brief talk on how it developed from the 90s to the present, including discussion about the different groups and how they operate.Finally there will be discussion about opposition to these groups.

 

 Ickevåld som metod i kampen för frihet

För de anarkister som menar att ett frihetligt mål måste vara förenligt med frihetliga medel är ickevåldet både en teori om hur förändring kan uppnås och en metod för att uppnå denna förändring. Genom historien har många anarkister propagerat för att staters våldsapparat inte kan bekämpas med våld, och att en anarki som likställs med ett fredligt samhhälle kräver en kamp mot stat och kapital med hjälp av ickevåldsliga metoder. ”To rage against, yet refuse to destroy, is a true revolution, not just a shuffle of death-wielding power.” som feministen och aktivisten Pam McAllister har uttryckt saken.

Den västsahariska ungdomsorganisationen NOVA arbetar med ickevåldsliga medel för att Västsahara, som ibland beskrivs som Afrikas sista koloni,  ska bli befriat från Marockos ockupation. I mars i år besökte vi de västsahariska flyktinglägren utanför Tindouf grannlandet i Algeriet. Där träffade vi de medlemmar i NOVA som arbetar i flyktinglägren, och fick berättat för oss om de medlemmar som arbetar på ockuperat territorium. Tillsammans arbetar de för Västsaharas befrielse och för att synliggöra Marockos ockupation för omvärlden.

Vi vill berätta om NOVA och deras arbete men också samtala om hur ickevåld kan vara relevant i den frihetliga kampen på vår hemmaplan. Vi kommer dela med oss av ickevåldslig teori och historia, och förhoppningsvis hinner vi också testa och träna några ickevåldsliga metoder tillsammans med workshopens deltagare.

Filippa Almlund
Arbetar på Svenska Afghanistankommittén. En av grundarna till Centralasiengrupperna, en ideell organisation vars målsättning är att främja ett demokratiskt Centralasien. Har även varit aktiv i organisationen Vardagagens Civilkurage som tränar tredjepartsingripande. Utbildar sig under 2017 till ickevåldstränare.

Elin Lundell
Genusvetare och aktivist som kom i kontakt med ickevåldet genom sitt engagemang i asylrättsrörelsen. Numera framför allt engagerad i freds- och nedrustningsfrågor. Utbildar sig under 2017 till ickevåldstränare.

 

Aktionsvecka i Järva

10-18 juni arrangeras något som kallas Järva Politikervecka (https://www.jarvaveckan.com/) på Spånga IP. Alla partiledarna kommer att delta med varsin dag. Det finns mycket att säga om detta och vi har valt att fokusera på tre dagar, nämligen när regeringspartierna och SD har sina dagar. 

 
Den 12 juni är det MP:s dag och då tänkte vi lyfta frågan om förbifarten och klimaträttvisa
 
Den 17 är det SD. SD=rasister
 
Den 18 är sossarnas dag och vi vill ställa stadsministern till svars för situationen i förorten. 
 
För att lyckas med mobiliseringen och få så stort genomslag som möjligt är det önskvärt att hålla aktionerna till dessa dagar och för varje dag utsett tema. Detta även om det finns fler partier som borde stå till svars för bygget av förbifarten än MP osv. Det kommer komma mer info om varje aktionsdag, men boka in datumen och börja fundera på vad som känns viktigt för dej/din grupp. Vi uppmanar till egna initiativ och aktioner och det är såklart möjligt att delta under flera dagar. Men vi tror den här strukturen kan underlätta mobiliseringen och skapa större genomslag. 
 
Förorten i allmänhet och Järva i synnerhet används av politikerna i deras retorik och oavsett om det handlar om att svartmåla områden som ghetton, upprätta jourdomstolar eller att "rädda" kvinnorna, så bottnar det i samma strukturella rasism. Den märks varje dag. Polisen här löser inte brott, dom bidrar istället till det upptrappade våldet när dom trakasserar ungdomar, ständigt hovrar med helikoptern lågt över området, jagar plankare osv. Politikernas så kallade lösning visar tydligt att de inte förstått problemet när dom förespråkar hårdare tag från myndigheter och ställer orimliga krav på civilsamhället. Vi vill inte vara ett slagträ i debatten inför kommande valår. Vi säger ifrån och dom ska lyssna.

 

Batongerna slår nedåt. En berättelse om brottsbekämpning.

Författaren presenterar en anarkistisk kritik av brottsbekämpningen och rättssystemet, förankrad i både egna erfarenheter och etablerad forskning, med fokus på polisen.

http://batongerna.mozello.com/

 

Rojavakommittéerna.

Rojavakommittéerna Stockholm bjuder in till ett samtal om Demokratisk Konfederalism, revolutionen i Rojava samt vad som gör denna revolution intressant utifrån ett anarkistiskt perspektiv. Vilka är beröringspunkterna mellan demokratisk konfederalism och anarkism?

 

  

Podcasts: Getting Started

A workshop on the basics of creating and running a podcast.

 

 

 Syndikalistisk Federalism.

I denna föreläsning studerar vi begreppen direktdemokrati och federalism ur ett syndikalistisk perspektiv. Anarkistiska och andra frihetliga organisationer påstår ofta att de bygger på direktdemokratiska och horisontella principer. Men då detta är sätt att förverkliga demokrati som mindre vanligt i andra sammanhang finns det bristande förståelse för hur detta ska göras. Framförallt för hur det ska kunna skalas upp när de ska användas i större organisationer och samhällen. Syndikalismen har en lösning för detta som vi kallar federalism. I föreläsningen försöker vi på ett grundläggande vis förklara hur syndikalismens federalism fungerar och hur den används för att bygga en skalbar demokratisk organisation med deltagande medlemmar.

Föreläsning av Andreas Sjögren Roselli, från Stockholms LS Syndikalisterna och SAC:s studiekommitté