What to expect!
Vad du kan förvänta!

10:00 -11:00

Presentation av boken Anarkistisk bokföring- Redovisningsprinciper för en deltagarekonomi

SAC :Syndikalistisk Federalism


11:00 -12:00

Workshop med Arbetaren – Motstånd i gig-ekonomin

Planka - A discussion on power structures in transportation.

Stockholm Anarchist Network Drop-in time for questions and answers..

12:00 - 13:00

Batongerna slår nedåt. En berättelse om brottsbekämpning.

Tidningen Brand: What is social strike? (In English)

HBTQIA organisering och rosa svarta block

(Utomhus eller matsalen isf att det regnar) Radical tunes with Mina Systrar, a Stockholm Anarchist BookFair tradition!

13:00-14:00

Podcasts: Getting Started

Ickevåld som metod i kampen för frihet

Infomöte om protesterna mot G20.

14:00-15:00

Rojavakommittéerna Stockholm om Demokratisk Konfederalism Revolutionen utifrån ett anarkistiskt perspektiv

Antifascism and the far right in Finland

Uppstartsmöte för Sthlms anarkistiska
nätverk, (SAN)

15:00-16:00
Aktionsvecka i Järva 10-18 juni

Propagandafotboll - Författaren Ekim Caglar pratar om hans bok Propagandafotboll.

Snutkoll: Introduktion till polisrätten

18:00 - late (at Kafé 44)

The Anarchist After Party FB-link