Vill du engagera dig mer i bokmässan? Vi behöver volontärer som kan hjälpa till på dagen med att välkomna besökare i entrén, städa upp efter bokmässan, hjälpa till med tekniken osv. Vi behöver också boende för kamrater som kommer till bökmässan från andra delar av Sverige eller världen. Om du skulle kunna erbjuda en säng eller soffa för en eller två nätter skulle det vara superhjälpsamt - och självklart bara att säga till om du endast vill ha icke-män, folk som gillar hundar, icke rökare, etc boende hos dig!

 

Want to help out with the bookfair? We need people to help on the day with things like sitting on the welcome desk, tidying up afterwards and so on. We also need places for visiting comrades to stay- if you could offer a bed or sofa (or even floorspace) for a night or two it would be very helpful (and of course just let us know if you have preferences about non-men, people ok with dogs, non-smokers or whatever!)